Community Dialogue

Community Dialogue
Community Dialogue

Oct 3, 2019

Community Dialogue

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့၌ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ခေါင်းဆောင်များ၊ ကချင်စာပေယဥ်ကျေးမူ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ Dialogue among Diversity (DaD) alumni များ စုစုပေါင်း (၁၁) ဦး တက်ရောက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတရားနှင့် စုံလင်ကွဲပြားခြင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသော စကားဝိုင်းတစ်ခုအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ထိုအစီအစဉ်ကို Dialogue among Diversity (DaD) alumni များမှ ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Interfaith Dialogue စသည့် အကြောင်းအရာများအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။