Project Orientation – SuN-Live

Project Orientation – SuN-Live
Project Orientation – SuN-Live

Oct 19, 2020

Project Orientation – SuN-Live

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃) ရက်မှ (၆) ရက်အတွင်း ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သော SuN-Live စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဥ် မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဥ်ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ်ကို နောင်းဟီးစခန်း၊ ခတ်ချိုစခန်း၊ တာဂရလီဆူစခန်း၊ ဝိုင်းမော် AG စခန်း၊ မိုင်းနားမူရင်းစခန်း၊ မိုင်းနားAG စခန်း စသည့် စခန်းများတွင် နံနက် (၁၀) နာရီမှ နေ့လယ် (၁၂) နာရီအထိ တစ်ကြိမ်နှင့် မွန်းလွဲ (၂) နာရီမှ (၄) နာရီအထိ တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်း(၆) ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဥ်တွင် SuN-Live Project ၏ စီမံကိန်းကာလအတွင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဥ် ကဏ္ဍတစ်ခုစီအလိုက်အား အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး တင်ပြချက်များအပေါ် တက်ရောက်သူများမှ မေးမြန်းလာမှုများကိုလည်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဥ်ကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။