ခံယူချက်များ

ခံယူချက်များ

ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ တာဝန်ကျေပွန်စေရေးအတွက် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း ဝန်ထမ်းများ သည် အောက်ပါခံယူချက်များကို အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင်သွားကြမည်။

(က) တက်ကြွလှုပ်ရှားသော နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း
(ခ) အပြန်အလှန် လေးစားခြင်း
(ဂ) ဂျဲန်ဒါ တန်းတူမှုရှိခြင်း
(ဃ) ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း
(င) ယုံကြည်ထိုက်သူများဖြစ်ခြင်း
(စ) တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုရှိခြင်း
(ဆ) ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ခြင်း
(ဇ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ခြင်း
(ဈ) အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် အဖြေရှာခြင်း
(ည) ရာထူးအဆင့် မခွဲခြားဘဲ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း
(ဋ) မတူကွဲပြားမှုများကို လက်ခံခြင်း
(ဌ) တရားမျှတမှုကို အခြေခံသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအား တန်ဖိုးထားခြင်း
(ဍ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းလိုခြင်း