ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအား ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ရေရှည်တည်တံ့သည့် တရားမျှတမှုရှိသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက် သွားရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အားလုံးပါဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ရေးကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု၏ အရေးပါမှုကိုလည်း အလေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အစိုးရအသစ်၊ ပြည်သူလူထုနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ (EAOs) အကြား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအရေးပါသော လုပ်ငန်းများကို ယခုကဲ့သို့အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ အစိုးရအပါအဝင် EAOs ၊ အခြားအုပ်စုများနှင့်အတူတည်ဆောက်ခဲ့သော ယုံကြည်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဆက်ဆံရေးမှ ရရှိလာ သည့် အကျိုးရလဒ်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ အလုံးစုံပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် နေရာအခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ကောင်းစွာပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ အပြုသဘောဆောင်သော အားလုံးပါဝင်နိုင်စေရေးကို ရည်ရွယ်၍ လူထုအတွင်း အရပ် သား ငြိမ်းချမ်းရေးပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာယန္တရားများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လူထု၏ ပါဝင်မှု ပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသည့်တိုးတက်မှု အခြေအနေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် ပြည်သူအားလုံး၏အသံများ ကြားသိနိုင်စေရေးအတွက် လူထုအတွင်း သုတေသနနှင့် သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် မူဝါဒအပြောင်းအလဲများဖြစ်စေရေး အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကတိကဝတ်ပြုထားသောလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် နှစ်ပေါင်း (၆၀) ကျော်ကြာ လက်နက် ကိုင်ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်း၍ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဓိက သက်ဆိုင်ပါဝင်နေသူများ အားလုံးနှင့် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးကို ရှေးရှုကာ မိမိတို့၏ အထူးတာဝန်ကို ဦးလည်မသုံ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။