မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်နှင့် ရပ်တည်ချက်

မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်နှင့် ရပ်တည်ချက်

မျှော်မှန်းချက်

ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကျင့်သုံး၍ မတူကွဲပြားမှုများကို လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုကာ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် အကြမ်း မဖက်သောယဉ်ကျေးမှုကို အားပေးမြှင့်တင်သည့် တရားမျှတပြီး ငြိမ်းချမ်းသော လူ့ဘောင်တစ်ရပ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပေါ်ထွန်းလာစေရေးဖြစ်ပါသည်။

ပန်းတိုင်

ကျွနု်ပ်တို့၏ ပန်းတိုင်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မတူကွဲပြားမှုကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး အားလုံးပါဝင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် တရားမျှတပြီး ရည်ရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည်

  • အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြေခံလူထုအပါအဝင် အဓိကကျသော သက်ဆိုင်သူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှှိနှိုင်းခြင်းများကို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်
  • ပြည်သူလူထု၏ အခွင့်အရေးများရရှိစေရေးအတွက် မူဝါဒပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေရန် အစိုးရ၏ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ အခြားအဓိကကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်
  • ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တိုင်းပြည်ထူထောင်ရာတွင် ထိရောက်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် တစ်ဦးချင်းစီနှင့် အစုအဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်

အတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အခြားအဓိကပါဝင်သူများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မိမိတို့၏ ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရပ်တည်ချက်

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးများအပေါ်တွင် အခြေမခံသော လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းက ခံယူထားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားများနှင့်ကိုက်ညီသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အရပ်သားလူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်လာစေခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများအားဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။