မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်နှင့် ရပ်တည်ချက်

မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်နှင့် ရပ်တည်ချက်

မျှော်မှန်းချက်

မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် တရားမျှတပြီး ငြိမ်းချမ်းသော လူ့ဘောင်တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာစေရေး

ပန်းတိုင်

တရားမျှတပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အားလုံးလွှမ်းခြုံပါဝင်နိုင်သော အုပ်ချုပ်စီမံမှု

ရည်ရွယ်ချက်များ

  • ရေရှည်တည်တံ့သောငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နိုင်ရန် အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပါဝင်မှုဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်တွင် အားလုံးပါဝင်နိုင်သောဆွေးနွေးမှုများ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ် လာစေရန်
  • မတူကွဲပြားသောလူမျိုးစုနှင့် ယုံကြည်သူအုပ်စုများအကြား လူမှုရေးစည်းလုံးမှုကို တိုးမြင့်လာစေရန်
  • ဒေသန္တရအစိုးရက ပိုမိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိခြင်းအားဖြင့် ဒေသခံလူထု၏ ကြံ့ခံနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်

ရပ်တည်ချက်

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းသည် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ နိုင်ငံရေးများအပေါ်တွင် အခြေမခံသော လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ရပ်တည်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းက ခံယူထားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားများနှင့်ကိုက်ညီသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အရပ်သားလူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်လာစေခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများအားဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။