ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

Offices

ရုံးချုပ်

အမှတ်-၉၉(အေ)၊ အခန်းအမှတ် (၈-စီ)၊ ရွှေပိတောက်ကွန်ဒို၊ မြေနုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်း - ၀၁ ၅၁၀ ၄၈၇

ပင်မရုံး

အမှတ် - ဂျီ ဒီ ၉၀၊ စီတာပူရပ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၇၄ ၂၅ ၂၃၉၈၇

ကယားပြည်နယ်ရုံး

အမှတ် - ၃၉၁ (ခ)၊ သီရိဒေါလမ်း၊ နောင်ယား (က) ရပ်ကွက်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၅၆၀၀ ၉၇၁

ကရင်ပြည်နယ်ရုံး

အမှတ်(၉/၃၉၆)၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ရတနာဒီပ၊ အမှတ် (၉) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်

ဖုန်း - ၀၉ ၇၉၇ ၁၄၅ ၅၇၇

ချင်းပြည်နယ်ရုံး

အမှတ် (၁၀၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ ဟားခါးမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၄ ၂၀၀၀ ၈၉၄

မွန်ပြည်နယ်ရုံး

အမှတ် (၂၈၀)၊ မြိုင်သာယာလမ်းနှင့် (၄) လမ်းထိပ်၊ မြိုင်သာယာရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်။

ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၅ ၃၆၃ ၇၈၁