ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း အိတ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း အိတ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း အိတ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Apr 9, 2019

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း အိတ်ပိတ်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပညာရေးစီမံကိန်းမှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ စီမံကိန်းကာလအတွင်း ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားဦးရေ ၁၁၁၉၇ ဦးခန့်အတွက် စာရေးကိရိယာများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များနှင့် သင်ကြားသင်ယူမှု အထောက်အကူပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ပိတ်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။